Zdzisław Tarasiewicz - doradztwo ekologiczne

Postaw na doświadczenie

 
zdzisław tarasiewicz

W dobie polityki zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie obowiązku ochrony przyrody, zarówno w gospodarce jak i inwestycjach prywatnych coraz większego znaczenia nabiera przestrzeganie wszystkich przepisów środowiskowych. W większości sytuacji oznacza to przymus zainicjowania stosownej procedury administracyjnej. Niestety regulacje krajowe i międzynarodowe w zakresie ochrony środowiska stanowią potężny zbiór norm, trudnych do zrozumienia i wdrożenia.

Jako ekspert z dziedziny inżynierii środowiska pomagam przedsiębiorcom oraz klientom prywatnym przeprowadzić postępowanie środowiskowe, doradzam w przedmiocie praw i obowiązków. Stały monitoring zmieniającego się prawa oraz znajomość procedur administracyjnych przekładają się na możliwość zaproponowania trafnych i sprawdzonych rozwiązań.

Opracowanie kilkuset opinii i porad z zakresu ochrony środowiska (inwestycje drogowe, farmy wiatrowe, oczyszczalnie ścieków, farmy zwierząt hodowlanych) bez wątpienia mogą być podstawą uznania, że Zdzisław Tarasiewicz jako doradca środowiskowy posiada nie tylko doświadczenie ale i niezbędną wiedzę. Obszar zagadnień jakie są przedmiotem działalności w dużej mierze wykracza poza specjalizację, tj. gospodarkę odpadami i obejmuje również pozyskiwanie odnawialnych źródła energii.

 

Ochrona Przyrody

zdzisław tarasiewicz doradztwo œrodowiskowe decyzje œrodowiskowe pozwolenia emisyjne pozwolenia emisyjne decyzje œrodowiskowe

Zakres usług

Wieloletnia praktyka w instytucjach ekologicznych pozwala na rzetelne wykonywanie takich usług jak:

Kontakt

Zapraszam do nadsyłania zapytań na adres e-mail

Adres:05-092 Łomianki
ul. Kampinoska 14
tel: 510-665-329
mailalt179@wp.pl